Przedmiotem podstawowej działalności Kancelarii są czynności rewizji finansowej określone w ustawie z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym, jak również związane z prowadzeniem ksiąg i doradztwem w zakresie rachunkowości i finansów.


Kontakt

”AUDYT” KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA
EWA SOWA

Działalność gospodarcza
ul. Tatarska 43
37-200 Przeworsk

tel. kom.: 663 050 663

e-mail: ewa.sowa4@wp.pl
(C) 2013 Kancelaria Biegłego Rewidenta Ewa Sowa